•   1

  Fastställande av föredragningslista

 •   2

  Informationer

 •   3

  Månadsrapporter 2021

 •   31

  Motion nr 12-2021 från Sverigedemokraterna (SD) - Trygga regionens ambulansflyg

 •   32

  Motion nr 3-2021 från Centerpartiets fullmäktigegrupp - En hållbar region för stad, tätort och glesbygd

 •   35

  Motion nr 5-2021 från Hans-Inge Smetana (KD) och Betty-Ann Nilsson (KD). Stärkt civilsamhälle

 •   36

  Motion nr 8-2021 från Centerpartiets regionfullmäktigegrupp - Jämställda Löner

 •   38

  Motion nr 7-2021 från Nicklas Sandström (M) - Inför en visselblåsarfunktion

 •   39

  Motion nr 6-2021 från Centerpartiets fullmäktigegrupp (C) - Sök kompetens i hela Västerbotten

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.