•   1

    Val av justerare och tid för justering

  •   2

    Fastställande av föredragningslista

  • Kommunallagen 11 kap 8§ föreskriver; ”Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen.

    Eftersom regionplanen ska behandlas av regionstyrelsen vid sammanträdet den 15 november 2022 behöver regionstyrelsen hantera frågan om skattesats innan dess. 

    Skattesatsen föreslås vara oförändrad.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.