• Förslag till Uppdrag och regler, Ersättningsmodell och Uppföljningsplan för Hälsoval primärvård 2023 har upprättats. Uppdrag och regler, Ersättningsmodell och Uppföljningsplan för Hälsoval primärvård uppdateras årligen sedan införandet av valfrihetssystemet år 2010.

  Förslag till förtydliganden och mindre förändringar framkommer kontinuerligt och regionfullmäktiges årliga beslut om budget medför justeringar av Hälsovalets ersättningsmodell.

  Av de huvudsakliga förändringarna i Uppdrag och regler 2023 kan nämnas:

  • avsnitt om bemötande i vården har lagts till
  • jämställdhetsintegrering av språk och innehåll
  • justering av avsnittet våld i nära relationer och annan våldsutsatthet
  • inom området psykisk hälsa införs krav på att följa överenskommelsen mellan regionen och länets kommuner i arbetet riktat mot barn och unga i den samverkan som kallas HLT (Hälsa, Lärande och Trygghet)
  • anpassningar gjorts utifrån lagförändringar gällande fast läkarkontakt, listningstak och den enskildes möjlighet till omlistning
  • ny hantering av utbudsbegränsningar och begränsat öppethållande
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.