•   1

    Val av justerare och tid för justering

  •   2

    Fastställande av föredragningslista

  • Företagarna AB är ägare av 8 % av aktierna i AC-Net Externservice AB. Företagarna har i samband med aktieägarnas överenskommelse att genomföra en fusion med AC-Net Interservice AB meddelat att de överlåter samtliga sina aktier med hälften vardera till Skellefteå Kraft AB och Umeå Energi Umenet AB, enligt bilagt förslag.

    Enligt punkt 6.1.1. i aktieägaravtalet krävs Regionens skriftliga medgivande till överlåtelsen. Avtalsvillkoret innebär inte att Regionen utövar eller avstår någon förköpsrätt eller att Företagarna har hembudsskyldighet.

    Överlåtelsen påverkar inte Regionens majoritetsställning i aktiebolaget och innebär inget ekonomiskt åtagande. Då förvärvarna är befintliga aktieägare förändras inte ägarkretsen i övrigt. Överlåtelsen får den positiva konsekvensen att fusionsförfarandet underlättas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.