•   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Leveransförseningar från Cambio har inneburit att tidigare planerade driftstartstidpunkter ändrats två gånger från vecka 6 till vecka 18, 2024 och från vecka 18 till vecka 42, 2024.

  Tidsplanen för driftsättning vecka 42, 2024 innehåller en rad olika leveranser som behöver testas och kvalitetssäkras enligt ett fastlagd testförfarande.

  Leverantören har tyvärr inte levererat i rätt tid och med rätt kvalitet vilket gör att tiden för testning blir allt för kort och det skapar en rad risker.
  Programmet har under mars månad genomfört en analys av aktuell status i relation till driftstart vecka 42, 2024. Resultatet visar på risker och utmaningar, främst orsakade av leveransförseningar med konsekvensen att tiden fram till v.42 inte räcker för att förbereda och genomföra ett kvalitetssäkrat och kontrollerat införande. Utöver detta bedöms risken för produktionsbortfall hög över en längre tid vilket påverkar tillgängligheten negativt.

  På uppdrag av Regiondirektör och Hälso- och sjukvårdsdirektör kompletterades analysen med en bedömning av aktuell status som visar på osäkerheter kopplade till patientsäkerhetsrisker vid en driftsättning vecka 42, 2024, vilket motiverar förslaget om beslut om senareläggning av driftstart.

  Regionen har för avsikt att utreda eventuella avtalsrättsliga åtgärder på grund av leverantörens leveransförseningar.

  Med anledning av ovan behöver den beräknade tidpunkten för driftstart i Region Västerbotten senareläggas och planeras kunna ske i april år 2025

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.