Möte 2023-10-26

Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Tid Ärende Föredragande
  08:00-08:20 Tilldelningsbeslut -
  Förlossningsverksamheten
  Lycksele sjukhus - Sekretess
  Tommy Svensson tf. hälso- och
  sjukvårdsdirektör, Elisabeth O Karlsson btr. hälso och
  sjukvårdsdirektör,
  08:20- Ärende enligt lista  

   

 • Förslag till föredragningslista har upprättat.

 •   3

  Justering

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Nämnden har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande
  ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts:

 • Mot bakgrund av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om att upphandla ett konsultbolag med totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab med uppdrag att succesivt växla över till bemanning i egen regi. Nämnden ska fatta beslut om tilldelning av upphandlingen.

  Sekretess råder och sekretessen hävs i samband med justeringen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.