Möte 2015-02-24

Hälso- och sjukvårdsnämnden
 •   1

  Justerat protokoll inkl bilagor hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-02-24

 •   2

  Föredragningslista HSN 2015-02-24

 •   3

  Justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslista

 •   5

  Informationer

 •   6

  Västerbottens läns landsting. Årsredovisning 2014

 •   7

  Hälso- och sjukvårdsnämnden. Intern kontroll 2014

 •   8

  Hälso- och sjukvårdsnämnden. Attestreglemente 2015

 •   9

  Mobilt hembesöksteam. Projekt 2015

 •   10

  Västerbottens läns landsting. Standardiserade vårdförlopp i cancervården

 •   11

  Västerbottens läns landsting. Översyn av ambulansverksamheten

 •   12

  Till handlingarna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.