• Inkommen fråga

  Fråga nr 12-2024 från Jörgen Forsgren (L). Sjuktransportverksamhet
  Dnr: 1278-2024

 • Inför regionfullmäktige har följande valärenden inkommit;

  Entlediganden

  Åsa Bergenheim (V) Umeå, har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten.

  Ylva Hedqvist Hedlund (V) Burträsk, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige, att gälla från och med 1 juli 2024.

  Lars Jakobsson (L) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

  Liv Granbom (M) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland.

  Maléne Holmgren (KD) Obbola, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, att gälla från och med 1 augusti 2024.

  Bo-Ivar Persson (SD) Dorotea, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland.

  Fyllnadsval
  Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Liv Granbom (M);
  Ellinor Eriksson (M), Lycksele

  Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Bo-Ivar Persson (SD);
  Ann-Charlotte Lundqvist (SD), Skellefteå

  Nämndeman i Förvaltningsrätten, istället för Marita Marklin (SD);
  Linn Johansson Leinonen (SD), Skellefteå

  Val
  Representant för patientorganisationer Etikprövningsmyndigheten i Umeå
  Jonas Bergstedt, Umeå – Diabetesförbundet, Funktionsrätt Västerbotten

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.