• Inför regionfullmäktiges sammanträde har följande valärenden inkommit;

  Entlediganden

  Peter Olofsson (S) Obbola, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

  Jens Wennberg (L) Skellefteå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i Patientnämnden

  Eva Fransson (M) Skellefteå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i patientnämnden.

  Peyman Kelk (L) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som ledamot i beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, ersättare i regionfullmäktige samt ersättare i styrelsen för Länstrafiken AB.

  Per Berg (M) Skellefteå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Västerbottensteatern AB.

  Inger Forssell (KD) Norsjö, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

  Susanne Yttergren (V) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland.

  Tina Kerro (L) Stensele, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland.

  Albin Kristiansson (M) Skellefteå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland.

  Runa Lindell (MP) Skellefteå, har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten.

  Andreas Hettinger (M) Skellefteå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten.

  Christina Sjödin (SD) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

  Hanna Dudenhoefer (MP) Lycksele, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland.

  Fyllnadsval

  Ledamot i förbundsdirektionen, kommunalförbundet Svenskt Luftambulans, istället för Peter Olofsson (S);
  Anna-Lena Danielsson (S)
  Skolgatan 6
  921 31 Lycksele

  Ledamot I patientnämnden, istället för Jens Wennberg (L);
  Birgitta Burström (L)
  Mossgatan 4
  931 70 Skellefteå

  Ersättare i patientnämnden, istället för Eva Fransson (M);
  Per-Ivar Skogqvist (M)
  Drängsmark 132
  934 96 Kåge

  Ledamot i Beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, istället för Peyman Kelk (L);
  Jan-Olof Sandberg (L)
  Västra Norrlandsgatan 12
  903 27 Umeå

  Ersättare i styrelsen för Länstrafiken AB, istället för Peyman Kelk (L);
  Urban Wikman (L)
  Furuvägen 16 B
  913 35 Holmsund

  Ledamot i Västerbottensteatern AB:s styrelse, istället för Per Berg(M);
  Håkan Jansson (M)
  Östra Högkulla 7
  935 93 Norsjö

  Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Susanne Yttergren (V);
  Sofia Asplund (V)
  Blåvägen 235
  923 31 Storuman

  Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Tina Kerro (L);
  Martin Bengtsson (L)
  Långgatan 57
  923 41 Stensele

  Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Albin Kristiansson (M);
  Erik Lindström
  Brogatan 1 B lgh 1601
  931 62 Skellefteå

  Nämndeman i Förvaltningsrätten, istället för Andreas Hettinger (M);
  Åke Andersson(M)
  Vitbergsvägen 7 A
  931 40 Skellefteå

  Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Maria Svensson (S);
  William Pettersson (S)
  Byavägen 114
  922 75 Åsele

  Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Hanna Dudenhoefer (MP);
  Sara Arvidsson (MP)
  Gluntens väg 9
  907 37 Umeå

  Nämndeman i Förvaltningsrätten, istället för Runa Lindell (MP);
  Magnus Forsberg (MP)
  Gumboda 262
  915 94 Ånäset

  Regionala Etikprövningsmyndigheten
  Valperiod tom 2023-12-31

  Förslag allmänrepresentanter från patientorganisationer (4 st)

  Tommy Ericsson, Reumatikerförbundet Jämtland/Härjedalen

  Sven-Olof Edvinsson, Funktionsrätt Västerbotten

  Vega Näsström, Hjärt- och lungföreningen Västernorrland

  Fullmäktigeberedning för samverkan och regional utveckling
  Valperiod tom 2022-12-31

  Ledamöter (7 st)

  Hans Lindberg (S), Ordförande
  Brogatan 3 A
  903 25 Umeå

  Tomas Mörtsell (C), Vice ordförande
  Kaskeluokt 516
  923 98 Storuman

  Lorents Burman (S)
  Lillkågeträsk 24
  934 94 Skellefteå

  Mikael Lindfors (S)
  Lönnvägen 19
  935 31 Norsjö

  Cecilia Festin Stenlund (L)
  Svedjan 17
  939 95 Malå

  Anders Ågren (M)
  Kungsgatan 93
  903 31 Umeå

  Lennart Gustavsson (V)
  Rentjärnsvägen 3
  930 71 Rentjärn

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.