• 10:00-10:15 Runda, hur är läget?

  10:15-10:45 Information förvaltningschef, ekonom och studerandehälsan

  10:45-11:15 Paus samt gruppmöten

  11:15-11:30 Beslutsärenden

  11:30-12:00 Verksamhetsplanering

  12:00-13:00 LUNCH

  13:00-15:00 Studiebesök på skolan

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Informationer

 • Delårsrapport per augusti 2022 är Folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen.

  I rapporten lämnas en ekonomisk analys och uppföljning av Folkhögskolestyrelsens verksamhet och för perioden januari-augusti.

  Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

 • Revisionen har i sin granskning av folkhögskolestyrelsen 2021 lämnat rekommendationer för fortsatt utveckling. Förslag till yttrande är upprättat och ska skickas till revisionen senast den 28 september 2022.

 • Reglementet bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd/styrelse har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad styrelsen har att fullgöra och vilket ansvar den har.

 • Sammanträdesplan för folkhögskolestyrelsen och dess arbetsutskott för 2023. Planen är framtagen med hänsyn till kända rapporteringstillfällen vad gäller delårs- och årsrapporter samt rapportering av verksamhetsberättelser till Folkbildningsrådet.

 • Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2022-05-15-2022-09-05. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.