Möte 2017-11-29

Nämnd för funktionshinder och habilitering
10:00 - 15:00 Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå. Lokal: Vilhelminarummet