•   1

  Protokoll NFH 2015-03-17--18

 •   2

  Material som visades vid NFH 2015-03-17--18

 •   3

  Föredragningslista NFH 2015-03-18

 •   4

  Program för NFH 2015-03-17--18

 •   5

  Logi för NFH 2015-03-17--18

 •   6

  Justering

 •   7

  Fastställande av föredragningslista

 •   8

  Informationer

 •   9

  Ekonomi: Månadsrapport februari 2015

 •   10

  Hjälpmedel Västerbotten. Åtgärder med anledning av minskad budget 2015

 •   11

  Underlag för landstingsplan 2016-2019 samt budget 2016

 •   12

  Egen vårdbegäran, undantag från införande och tidsplan

 •   13

  Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett, entrévärdar. Projektmedel

 •   14

  Attestreglemente 2015

 •   15

  Valärende: Utse kontaktpolitiker för basenheterna inom nämndens ansvarsområde enligt fastställd arbetsordning

 •   16

  Kurser och konferenser

 •   17

  Verksamhetsområdeschef för verksamhetsområde Medicin. Delegationsbeslut 2015

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.