•   1

  Protokoll NFH 2015-10-27

 •   2

  Bilder som visades vid NFH 2015-10-27

 •   3

  Preliminär föredragningslista NFH 2015-10-27

 •   4

  Justering

 •   5

  Fastställande av föredragningslista

 •   6

  Informationer

 •   7

  Ekonomi: Månadsrapport september 2015

 •   8

  Nämnden för funktionshinder och habiliering. Verksamhetsplan 2016

 •   9

  Nämnden för funktionshinder och habilitering. Intern kontroll inklusive riskanalys 2016

 •   10

  Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom nämnden för funktionshinder och habiliterings ansvarsområde

 •   11

  Nämnden för funktionshinder och habilitering. Delegationsordning

 •   12

  Nämnden för funktionshinder och habilitering. Detaljerade miljömål 2016-2019 med utgångspunkt i det miljöpolitiska programmet

 •   13

  Kurser och konferenser

 •   14

  Verksamhetschef för Habiliteringscentrum Västerbotten. Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.