•   1

  Protokoll NFH 2016-09-29

 •   2

  Preliminär föredragningslista NFH 2016-09-29

 •   3

  Bilders som visades vid NFH 2016-09-29

 •   4

  Justering

 •   5

  Fastställande av föredragningslista

 •   6

  Informationer

 •   7

  Ekonomi: Månadsrapport augusti 2016

 •   8

  Nämnden för funktionshinder och habilitering. Delårsrapport per 31 augusti 2016

 •   9

  Nämnden för funktionshinder och habilitering. Intern kontroll 2016. Delrapport per 31 augusti 2016

 •   10

  Nämnden för funktionshinder och habilitering. Verksamhetsplan 2017

 •   11

  Nämnden för funktionshinder och habilitering. Intern kontroll inklusive riskanalys 2017

 •   12

  Nämnden för funktionshinder och habilitering. Sammanträdesplan 2017

 •   13

  Hjälpmedel Västerbotten. Upphandling av madrasser och positioneringskuddar samt hälavlastare. Tilldelningsbeslut

 •   14

  Anmälan av delegeringsbeslut

 •   15

  Kurser och konferenser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.