Möte 2018-06-19

Landstingsfullmäktige
08:30 - 17:00 Plats har inte angetts