•   3

  Justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslista

 •   5

  Informationer

 •   6

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   7

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Månadsrapport 2018

 •   8

  Kurser och konferenser

 •   9

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Aktiviteter och projekt för folkhälsa 2018

 •   10

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Aktiviteter och projekt för folkhälsa 2018

 •   11

  Folkhälsopolitiska programmet för uppföljning 2018 och planering 2019

 •   12

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Kunskapsöverföring till den nya organisationen

 •   13

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Aktiviteter och projekt för folkhälsa 2018

 •   14

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Beredande av årsrapport 2018

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.