•   3

  Justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslista

 •   5

  Informationer

 •   6

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Månadsrapport 2018

 •   7

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   8

  Kurser och konferenser

 •   10

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Aktiviteter och projekt för folkhälsa 2018

 •   11

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Aktiviteter och projekt för folkhälsa 2017

 •   12

  Överlämning till den nya beredningen i Skelelfteå - och Norsjöområdet för mandatperiod 2019-2022

 •   13

  Till handlingarna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.