•   2

  Presentationer

 •   4

  Justering

 •   5

  Fastställande av föredragningslista

 •   6

  Informationer

 •   7

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Månadsrapport 2018

 •   8

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   9

  Kurser

 •   10

  Skellefteå kommun. Ungdomsfullmäktige 2018

 •   11

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Underlag till landstingsplan och budget 2019

 •   12

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Aktiviteter och projekt för folkhälsa 2018

 •   13

  Planering av föreläsare under 2018 och arbete med underlag inför budget 2020 under 2018

 •   14

  Till handlingarna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.