•   1

  Protokoll

 •   2

  Kallelse och föredragningslista

 •   3

  Justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslista

 •   5

  Informationer

 •   6

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   7

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Månadsrapport 2018

 •   8

  Kurser och konferenser

 •   9

  Seniordag i Skellefteå den 4 oktober 2018

 •   10

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Landstingstyrelsens uppsiktsplikt

 •   11

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och Norsjöområdet. Delårsrapport per augusti 2018

 •   12

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Förebyggande dopingarbete i Västerbotten

 •   13

  Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård. Rapport Gr 03-2017

 •   14

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och Norsjöområdet. Folkhälsopris 2018

 •   15

  Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Kunskapsöverföring till den nya organisationen

 •   16

  Till handlingarna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.