Möte 2023-05-23

Krisledningsnämndens arbetsutskott
15:00 - 16:00 Regionens hus, mötesrummet Dorotea
  • 15.00 Omvärldsanalys Andrea Kickinger, Karoline Helmersson, beredskapssamordnare
    15.25 Ny struktur för samordnad planering av det civila försvaret Andrea Kickinger, Karoline Helmersson, beredskapssamordnare
    15.45 Information om utredning lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)  Andrea Kickinger, Karoline Helmersson, beredskapssamordnare
  •   2

    Justering

  • Förslag till föredragningslista har upprättats.

  • Enligt program.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.